Czy pracownikom na zwolnieniach lekarskich w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego należy przeliczyć podstawę zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, jego wynagrodzenie składa się od 1.01.2023 r. z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3490 zł i dodatku za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego).

Czy w związku ze wzrostem od dnia 1.07.2023 r. wynagrodzenia minimalnego należy takiemu pracownikowi przygotować w bieżącym miesiącu wymiar uposażenia obowiązujący od 1.07.2023 r. (wynagrodzenie zasadnicze w wys. 3600,00 + 20% dodatku za wieloletnia pracę) czy należy taki dokument sporządzić dopiero po powrocie tego pracownika do pracy z datą obowiązującą od dnia tego powrotu?

Czy pomimo nieobecności ma otrzymać pismo informujące o wzroście jest wynagrodzenia zasadniczego z 3490,00 zł do 3600,00 zł (+ dodatek za wieloletnią pracę) od dnia 1.07.2023 r.?

Czy taki wzrost wynagrodzenia obowiązuje dla niego po powrocie do pracy z mocą od dnia powrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX