Czy pracownikom mobilnym należy się delegacja?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy budowlani mają w umowie o pracę zapis, że miejscem wykonywania pracy w są place budowy prowadzone na terenie całego kraju.

Czy wobec powyższego wykonując swoje obowiązki na danej budowie w dowolnym miejscu kraju pracownikom należy się delegacja za każdy dzień pobytu w tym miejscu, czy też należy przyjąć, że podejmując pracę mieli świadomość wykonywania prac poza miejscem zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX