Czy pracownikom, którzy cały miesiąc pobierali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługuje wynagrodzenie za pracę za dni wolne,... - OpenLEX

Czy pracownikom, którzy cały miesiąc pobierali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługuje wynagrodzenie za pracę za dni wolne, nieobjęte wnioskiem o wypłatę zasiłku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełno etatowy pracownik A, pracujący od poniedziałku do piątku po 8h dziennie, przedłożył pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem przedszkola z powodu COVID-19. W oświadczeniu tym wskazał wszystkie dni pracujące (tzn. bez weekendów). Na tej podstawie i z tymi samymi datami, pracodawca złożył do ZUS dokument Z-3, wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. W tym samym zakładzie, inny pełnoetatowy pracownik - B, zatrudniony na takich samych zasadach, złożył analogiczne oświadczenie w treści podając jednak okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (z uwzględnieniem weekendów). Podobnie jak w przypadku pracownika A pracodawca złożył odpowiednie druki do ZUS. W obu przypadkach, w związku z nieprzepracowaniem ani jednego dnia w danym miesiącu, pracodawca nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia. ZUS wypłacił zasiłki w różnych wysokościach.

Czy pracodawca słusznie wyzerował wynagrodzenie obu pracowników?

Czy też, pracownikowi A, powinien wypłacić wynagrodzenie za weekendy, pomimo tego, że w zakładzie praca świadczona jest od poniedziałku do piątku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX