Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma z siedzibą w miejscowości X zatrudnia pracowników na budowy na terenie kraju. W umowach o pracę, jako miejsce wykonywania pracy, określono "teren kraju".

Czy można tym pracownikom wypłacać diety za czas podróży służbowej, które nie będą opodatkowane po stronie pracownika, a będą kosztem pracodawcy?

Czy można zmienić w umowach o pracę miejsce jej wykonywania na miejscowość X, mimo iż w oficjalnej siedzibie firmy pracownicy są tylko w momencie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy?

Ewentualnie, jak sformułować dokumenty, by móc pracownikom wypłacać diety?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?