Czy pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku dyrektora powiatowego urzędu pracy, można - za jego zgodą - przenieść na stanowisko dyrektora urzędu pracy w innym mieście?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku dyrektora powiatowego urzędu pracy, można - za jego zgodą - przenieść w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych na stanowisko dyrektora urzędu pracy w innym mieście, z uwzględnieniem warunków naboru na stanowisko określonych w art. 9 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX