Czy pracownik zatrudniony w sekcji kadrowej może mieć zakres czynności dotyczący tematyki transportowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) ma ustalony regulamin organizacyjny. W ramach tego regulaminu są wydzielone wydziały i sekcje, którym są przypisane określone działania.

Czy pracownik zatrudniony np. w sekcji kadrowej może mieć zakres czynności dotyczący tematyki np. transportowej?

Zadania te są w regulaminie przypisane do sekcji kwatermistrzowskiej.

Czy kierownik sekcji kadrowej może sprawdzić zakup pod względem merytorycznym?

Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX