Czy pracownik zatrudniony w dwóch przedszkolach u każdego pracodawcy może się ubiegać o przyznanie świadczenia socjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawcy (przedszkola) prowadzą wspólną działalność socjalną (art. 9 u.z.f.ś.s.). Pracownik, zatrudniony jest w dwóch placówkach przedszkolnych.

1. Czy pracownik ma prawo do świadczeń z ZFŚS oddzielnie od każdego pracodawcy, czy ma prawo do złożenia wniosku u każdego swojego pracodawcy i otrzymania świadczenia zgodnie z wnioskiem?

2. Czy prawidłowy jest zapis w regulaminie ZFŚS: "Osoby uprawnione do korzystania z funduszu, które zatrudnione są w kilku placówkach, uprawnione są do skorzystania ze świadczeń wymienionych w § 18 tylko w jednej placówce"? W § 18 określono rodzaje działalności socjalnej prowadzonej w placówkach oraz świadczeń przyznawanych w ich ramach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX