Czy pracownik, zatrudniony przez zagranicznego pracodawcę, może skorzystać ze zwolnienia od składek ZUS, jeśli sam opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Firma zagraniczna zatrudnia w Polsce jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Rozliczenia z ZUS dokonuje pracownik na podstawie podpisanej z pracodawcą umowy przejęcia obowiązków płatnika składek.

Czy taki pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek do ZUS należnych za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r.?

Jeżeli tak, to co ze składką już zapłaconą za marzec, czy może wnioskować o jej zwrot?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX