Czy pracownik zatrudniony ponownie u tego samego pracodawcy musi podpisać wewnętrzne regulacje, jak np. potwierdzenie zapoznania się przez z treścią regulaminu pracy albo obwieszczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na czas określony w urzędzie na stanowisku - pomoc administracyjna. Po przeprowadzonym konkursie na stanowisko urzędnicze pracownik zostaje zatrudniony na nowych warunkach pracy. W teczce akt osobowych pozostaje tzw. ciągłość dokumentacji.

Czy musi na nowo podpisywać dokumenty dotyczące nawiązania nowego stosunku pracy wynikające z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej (np. potwierdzenie zapoznania się przez pracownika: z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 k.p.) albo obwieszczenia (art. 150 § 7 kp.)?

Wszystkie oświadczenia i zgody wymagane przepisami prawa są w teczce osobowej. Zmieniło się tylko stanowisko pracy oraz zakres obowiązków, który wraz z nową umową zostały umieszczone w teczce akt osobowych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access