Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniono pracownicę na stanowisku referent do spraw ekonomiczno-administracyjnych. Obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim i wróci do pracy 1.01.2018 r. W dniu 1.08.2017 r. organ prowadzący uchwałą zlecił do obsługi kolejną szkołę, której to obsługą ma się zająć nieobecna pracownica. Czy podczas jej nieobecności można zmienić jej zakres czynności? Nastąpiły istotne okoliczności. Ktoś, kogo centrum obsługi zatrudni na zastępstwo, musi wykonywać nowe czynności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?