Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor Działu Marketingu zatrudniony jest na umowę o pracę i pracuje w podstawowym systemie czasu pracy, miesięczny okres rozliczeniowy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00. Sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy. Dyrektor Działu pracował we wrześniu w sobotę i niedzielę, w godzinach 8:00 - 20:00. Ze względu na dużą ilość obowiązków nie był w stanie odebrać dni wolnych za pracę w sobotę i niedzielę do końca okresu rozliczeniowego.

Czy w tym wypadku należy zapłacić wynagrodzenie za pracę w sobotę i niedzielę wraz z dodatkiem za nadgodziny?

Jak należałoby prawidłowo dokonać kalkulacji całościowego wynagrodzenia do wypłaty biorąc pod uwagę fakt, że miesięczne wynagrodzenie dyrektora wynosi 10 tys. zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?