Czy pracownik wyznaczony zgodnie z procedurą AML i odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik wyższego szczebla, o którym mowa w art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wyznaczony zgodnie z procedurą AML do wykonywania zadań w ramach tej ustawy i odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień np. z art. 74 i art. 89, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej z art. 156 ust. 1 lub ust. 2 (jak działa umyślnie), a jak działa nieumyślnie to pracownik podlega karze grzywny? W jakiej wysokości może być wymierzona kara grzywny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX