Czy pracownik w trakcie urlopu bezpłatnego ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym od 3 lipca do 30 września 2019 r. Pracownik od 1 sierpnia będzie wykonywał na rzecz pracodawcy umowę zlecenie. Umowa zlecenia będzie na czas określony do 30 września 2019 r. z wynagrodzeniem miesięcznym 300 zł. Z tego tytułu zostanie objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym; zgłoszenie do ZUS z kodem 04 11 00. Pracownik w 2016 r. zgłosił do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym trójkę dzieci.

Czy w przedstawionej sytuacji pracownik i jego dzieci zachowają prawo do opieki zdrowotnej?

Czy należy wykonać jakieś czynności ze zgłoszeniem dzieci do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access