Czy pracownik uzyska świadczenie przedemerytalne gdy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumienia stron? - OpenLEX

Czy pracownik uzyska świadczenie przedemerytalne gdy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumienia stron?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników?

Pracownik spełnia warunki do przejścia na świadczenie przedemerytalne odnośnie wieku i stażu pracy. Osoba ta była na świadczeniu rehabilitacyjnym przez rok czasu i obecnie chce aby pracodawca zlikwidował jej stanowisko pracy w celu przejścia na świadczenie przedemerytalne. Osoba ta jest członkiem zarządu Związku Zawodowego. W ostatnim czasie pracodawca nie przeprowadzał zwolnień grupowych ani indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX