Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony przez agencję pracy X wykonuje pracę dla pracodawcy A. Przed rozpoczęciem pracy przeszedł szkolenie wstępne BHP. Następnie po niecałym roku przeszedł szkolenie okresowe BHP. Dwa miesiące po szkoleniu okresowym pracownik zmienia Agencję pracy na Y, ale w dalszym ciągu wykonuje pracę u tego samego pracodawcy A na tym samym stanowisku.

Czy w takim przypadku pracodawca A jest zobowiązany ponownie przeszkolić pracownika w zakresie BHP wstępnego?

Jeśli nie ma takiego obowiązku, to czy przepisując na kartę datę pierwszego instruktażu ogólnego należy uzupełnić na niej podpisy tj. osoby szkolącej i szkolonej, czy wystarczy tylko zamieścić zapis kto i kiedy przeszkolił?

Czy pracownik, musi odbywać ponownie instruktaż stanowiskowy (praca bez zmiany stanowiska)?

Jak wygląda sytuacja szkolenia okresowego, które pracownik przeszedł czy zachowuje ono ważność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?