Czy pracownik tymczasowy - cudzoziemiec może pracować więcej lub mniej godzin niż podano w zezwoleniu na pracę, jeśli jest taka potrzeba pracodawcy użytkownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Agencja pracy tymczasowej kieruje pracownika tymczasowego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia do pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy jest cudzoziemcem i pracuje na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy wydanego przez powiatowy urząd pracy bądź zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę. W dokumencie legalizującym pracę jest wskazane, że pracownik tymczasowy będzie wykonywał pracę w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Dokument ten posiada pracodawca użytkownik, ale w zależności od potrzeby pracownik tymczasowy wykonuje pracę np. przez dwa tygodnie po 30 godzin/tydz., a przez kolejne dwa tygodnie po 68 godz./tydz.

1. Czy takie postępowanie zagrożone jest karą od PIP jako praca niezgodna z wydanym oświadczeniem/ zezwoleniem?

C zy pracownik tymczasowy może pracować więcej lub mniej godzin niż podano w ww. dokumencie, jeśli jest taka potrzeba pracodawcy użytkownika?

2. Jeśli powyższe postępowanie jest niezgodne z prawem, to kto poniesie za to odpowiedzialność: pracodawca czyli APT czy pracodawca użytkownik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX