Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Klientce przyznano usługi opiekuńcze z maksymalną odpłatnością za jedną godzinę usługi. Za zgodą Prezydenta, decyzją została całkowicie zwolniona z odpłatności (zgodnie z uchwałą Rady Miasta). W trakcie przeprowadzania wywiadu kontrolnego okazało się, że dochód klientki uległ zmianie (ponad 400 zł), przekroczył 10% kryterium dochodowego.

Czy w następstwie zmiany dochodu podanie, wywiad wraz z dokumentami powinien zostać przekazany ponownie do Prezydenta, aby rozpatrzył powtórnie wniosek o całkowicie zwolnienie?

Czy w związku z tym, iż po zmianie dochodu nie zmieniłyby się koszty ponoszenie odpłatności - maksymalna stawka za 1 godzinę usługi, nadal obowiązywać będzie aktualna decyzja zwalniająca całkowicie z odpłatności czy należy uruchomić procedurę?

2. Czy pracownik socjalny zatrudniony w schronisku dla osób bezdomnych może przeprowadzać wywiady środowiskowe z podopiecznymi przebywającymi w tym schronisku?

Nadmieniam, iż ww. pracownik socjalny dodatkowo jest zatrudniony w OPS w innej gminie niż znajduje się schronisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?