Czy pracownik socjalny zatrudniony w DPS jest zobowiązany do wypełnienia części IV kwestionariusza wywiadu? - OpenLEX

Czy pracownik socjalny zatrudniony w DPS jest zobowiązany do wypełnienia części IV kwestionariusza wywiadu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został przeprowadzony wywiad przez pracownika DPS na zlecenie ośrodka pomocy społecznej, który umieścił podopiecznego w DPS, wywiad ze względu na zmianę wysokości dochodu podopiecznego, powiększony od nowego roku o kwotę podatku.

Pracownik socjalny DPS przeprowadził wywiad i odesłał do naszego ośrodka. W tym wywiadzie nie została uzupełniona część D dotycząca planu pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny. Pracownik socjalny DPS nie uzupełnił informację o aktualnej wysokości dochodu podopiecznego. Nie wskazał potrzeb. Twierdzi, że tą część powinien wypełnić pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej. DPS oddalony jest od naszego ośrodka o ponad 100 km, pracownik socjalny ośrodka nie zna aktualnych potrzeb podopiecznego, nie przebywa z nim na co dzień, jak pracownik DPS.

Który pracownik socjalny w tej sytuacji, powinien w wywiadzie wypełnić część D?

Czy powinien być to pracownik socjalny DPS, czy ośrodka pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX