Czy pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad część I (specjalistyczne usługi opiekuńcze) z pełnomocnikiem i kto może podpisać się na kwestionariuszu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 14 listopada 2021 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r.

PYTANIE

Osoba lat 20, złożyła wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla siebie (osoba ta jest niepełnosprawna w stopniu znacznym – autyzm, choroby psychiczne, osoba jest nieświadoma, brak kontaktu logicznego, problem z pisaniem). Osoba ta nie jest ubezwłasnowolniona.

Matka tej osoby załatwiła pełnomocnictwo podpisane u notariusza: upoważniające matkę do - reprezentowania mnie przed wszystkimi osobami, urzędami (w tym przed Urzędem Skarbowym), sądami, instytucjami, organami władzy samorządowej i państwowej, ZUS, MOPS, PCPR, PZU – we wszystkich sprawach mnie dotyczących oraz mojego majątku, w szczególności w sprawach emerytalnych, wyjednywania w związku z tym koniecznych dokumentów, składania wniosków, odwołań od niekorzystnych decyzji, podejmowania decyzji w przedmiocie mojego leczenia, w tym wyrażenia zgody na operacje i inne zabiegi wymagające mojej zgody, uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, wglądu we wszelką dokumentację związaną ze sprawami medycznymi, rehabilitacyjnymi, sprawami socjalno-bytowymi oraz czynienie z tych dokumentów odpisów, kopi i wyciągów, reprezentowania mnie wobec organów skarbowych, podpisywania deklaracji i zeznań, uiszczenia podatków i opłat, składania oświadczeń i wniosków, składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień i wniosków, które okażą się koniecznie do realizacji tegoż pełnomocnictwa, wyjednywania wszelkich dokumentów, odbioru przeznaczonej dla mnie korespondencji ze skutkiem doręczenia oraz odbioru wszelkich przesyłek, kwitowania i odbioru wszelkich należności.

Czy pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad część I (specjalistyczne usługi opiekuńcze) z pełnomocnikiem i kto ma się podpisać na kwestionariuszu wywiadzie część I i oświadczeniach?

Czy osoba ta nie powinna być całkowicie ubezwłasnowolniona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX