Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Prokurator ma obowiązek zwolnić z tajemnicy służbowej/zawodowej pracownika socjalnego przez prowadzonym postępowaniu karnym (nastąpiło wszczęcie postępowania) na wniosek pracownika socjalnego?

Czy zapisy prawne o zwolnieniu z tajemnicy mają także zastosowanie do pracowników socjalnych?

Czy Sąd przy wezwaniu jako świadka pracownika socjalnego w toczącym się postępowaniu karnym ma obowiązek zwolnić z tajemnicy służbowej/zawodowej pracownika socjalnego na jego wniosek?

Czy Prokurator na wniosek pracownika socjalnego ma obowiązek zwolnić go z tajemnicy służbowej/zawodowej przy postępowaniu wyjaśniającym (wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?