Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS ma obowiązek przyznania zasiłku okresowego każdemu klientowi, który ubiega się o pomoc?

Przykładowo klient ubiega się o zasiłek celowy, (dysfunkcja z art. 7 pkt 2-15).

Czy pracownik socjalny ma obowiązek zaproponować osobie zasiłek okresowy?

Czy oświadczenie klienta, że został poinformowany o dostępnych formach pomocy wystarczy (bez wskazania konkretnych świadczeń)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację