Czy pracownik składając zaświadczenie od lekarza do ZFŚS musi dołączyć także oświadczenie, w którym opisuje swój stan zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik składając zaświadczenie od lekarza do ZFŚS musi dołączyć także oświadczenie, w którym opisuje swój stan zdrowia (choroby)? W regulaminie wewnętrznym nie ma takiego wymogu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX