Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik osoba fizyczna,obywatel polski, prowadzi w Polsce działalność gospodarczą i opłaca ZUS w Polsce. Od kwietnia będzie pracował na umowę o pracę w Belgii, przy czym do września podatnik pozostanie polskim rezydentem podatkowym, natomiast od października podatnik zostanie belgijskim rezydentem podatkowym. Podatnik przez cały czas zamierza jednak kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce (nie zamknie jej i nie zawiesi). Jak wygląda obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w poszczególnych okresach tj. od kwietnia do września i następnie od października. Czy powinien jednocześnie opłacać składki w Polsce (od działalności) i w Belgii (z tytułu pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?