Czy ojciec ma prawo do urlopu rodzicielskiego jeśli matka jest bezrobotna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka dziecka jest niepracująca i korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko niepełnosprawne. Urodziła drugie dziecko.

Czy pracownik może skorzystać z uprawnień związanych z rodzicielstwem (niewykorzystany urlop macierzyński matki oraz urlop rodzicielski)?

Jeśli tak, to czy może korzystać od razu ze świadczeń, czy musi przeczekać okres 14 tygodni (macierzyńskiego) z jakich korzystałaby matka dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX