Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa, zgodnie z przepisami wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne. Warunkiem otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest przepracowanie co najmniej 6 miesięcy. Przepis art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym mówi o tym, że przepracowanie 6 miesięcy nie jest wymagane w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. pracownicy Urzędów Skarbowych stali się pracownikami Izb Skarbowych. Nastąpiła zmiana pracodawcy. Pracownica przepracowała 3 miesiące w Urzędzie Skarbowym, następnie 3 miesiące w Izbie Skarbowej (1 miesiąc w tym będąc na zwolnieniu lekarskim w czerwcu 2015 r.). Z dniem 31 marca 2015 r. złożyła wypowiedzenie z pracy z mocą na 30 czerwca 2015 r.

Czy w związku z tym, iż sama dokonała wypowiedzenia z pracy, nie przepracowała 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiła reorganizacja jednostki i zmiana pracodawcy należy wypłacić wynagrodzenie roczne za okres 3 miesięcy pracy w poprzedniej jednostce, czy w ogóle utraciła prawo do wypłaty wynagrodzenia rocznego, którego warunkiem jest przepracowanie 6 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?