Czy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości skoro od dnia, w którym udokumentował wyższy staż... - OpenLEX

Czy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości skoro od dnia, w którym udokumentował wyższy staż upłynął okres przekraczający rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka ze stażem pracy 23 lata 4 miesiące i 25 dni na dzień 31 stycznia 2011 r., dostarczyła tego samego dnia dokumenty uprawniające do zwiększenia jej stażu o 5 lat 1 m-c i 10 dni więc staż zwiększył się i na dzień 31 stycznia 2011 r. wynosił 28 lat 6 m-cy i 5 dni. Następnie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Nagroda została wypłacona w pełnej kwocie z opóźnieniem, bo 24 sierpnia 2011 r., ale za pisemną zgodą pracownika.

Czy kolejną nagrodę jubileuszowa za 30 lat, do której pracownica nabywa prawo w dniu 25 lipca 2012 r. należy wypłacić w pełnej wysokości skoro od dnia, w którym pracownik udokumentował wyższy staż (31 stycznia 2011 r.) upłynie okres przekraczający 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?