Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wawszczak Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą.

Czy przesłanie pracownikowi drogą mailową oceny ryzyka zawodowego dla jego stanowiska pracy i mailowe potwierdzenie przez niego zapoznania się z tą oceną spełnia wymóg zapoznania pracownika z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym na jego stanowisku pracy?

Czy pracownik musi złożyć odręczny podpis zaświadczający o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?