Czy pracownik może za zgodą pracodawcy rozliczać przejechane kilometry z domu do pracy na podstawie kilometrówki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ma miejsce zamieszkania w Częstochowie. Natomiast miejsce pracy w Bytomiu. W związku z tym ma podwyższone pracownicze koszty uzyskania przychodu. Pracownik dojeżdża do pracy samochodem prywatnym.

Czy pracownik może za zgodą pracodawcy (zawarta umowa) rozliczać przejechane kilometry z domu do pracy na podstawie kilometrówki?

Czy powyższe kwoty stanowią przychód pracownika, który należy oskładkować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX