Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik, cudzoziemiec, obywatel Ukrainy jest zatrudniony u pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do końca 2020 r. Pracownik pracuje na podstawie zezwolenia typu A na prace, które jest ważne tylko do 26.12.2019 r. Jego viza też ważna jest do 26.12.19 r. 01.10.2019 r. złożony został do Wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (jest stempel w paszporcie). Zostały też złożone dokumenty o dalsze pozwolenie na pracę.

Czy pracownik po 26.12.2019 r. może dalej pracować czekając na wydanie nowej decyzji?

Czy ma tylko legalny pobyt i musi zaprzestać pracy do czasu wydania nowej decyzji pozwalającej na pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację