Czy pracownik może otrzymać wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez świadczenia pracy, jeśli na chwilę obecną... - OpenLEX

Czy pracownik może otrzymać wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez świadczenia pracy, jeśli na chwilę obecną pracodawca nie jest w stanie zapewnić mu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona w biurze rachunkowym odeszła z końcem października 2021 r., sama składając wypowiedzenie (staż pracy wynosił 10 lat). W grudniu 2021 r. wróciła do biura księgowego na umowę o prace na czas nieokreślony, jednak po 2 tygodniach pracy poszła na zwolnienie lekarskie, które jest kontynuowane do 14 czerwca 2022 r., czyli do zakończenia 182 dni okresu zasiłkowego. Osoba ta chce wrócić do pracy, jednak firmy, które obsługiwała w ramach usług księgowych od stycznia zostały rozdysponowane wśród innych pracowników biura. Na chwilę obecną pracodawca nie jest w stanie zapewnić jej pracy. Na stanowisko tej osoby nie została przyjęta nowa osoba w ramach umowy zastępstwa.

Czy w takiej sytuacji są przesłanki, aby taka osoba otrzymała wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez świadczenia pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX