Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik i pracodawca zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. W porozumieniu było postanowienie, zgodnie z którym pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy oraz że pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy w tym czasie. Nie było ustalonych konkretnych dni urlopu wypoczynkowego.

Czy pracownik może w trakcie biegu okresu wypowiedzenia nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu i w zamian domagać się wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Czy pracodawca może cofnąć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i nakazać wykorzystanie urlopu w konkretnych datach?

Czy potrzebne jest porozumienie co do dat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?