Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy sp. z o.o. Nasz pracownik bywa delegowany w zagraniczne podróże służbowe. Na tę okoliczność pobiera zaliczki w walucie obcej - wypłata następuje z walutowego rachunku bankowego.

Czy pracownik może dokonać zwrotu niewydatkowanej części zaliczki do kasy gotówkowej prowadzonej w PLN?

Jeśli tak, po jakim kursie należy przeliczyć podlegającą zwrotowi kwotę w walucie obcej na PLN?

Czy pracownikowi można wypłacić część wydatków niepokrytych zaliczką z kasy gotówkowej prowadzonej w PLN?

Jeśli tak, po jakim kursie należy przeliczyć podlegającą wypłacie kwotę w walucie obcej na PLN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?