Czy pracownik może być ponownie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, jeśli wcześniej wykorzystał on już przysługujący mu limit umów, a na skutek zawinionych działań został zwolniony dyscyplinarnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony przez maksymalne 33 miesiące, po czym otrzymał umowę a czas nieokreślony. Następnie na skutek swojego zawinienia został zwolniony dyscyplinarnie. Po kilku miesiącach pracodawca chce ponownie go zatrudnić.

Czy może on być zatrudniony na podstawie umowy terminowej zgodnie z art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony (tj. na czas trwania kontraktu a tym samym na czas zapotrzebowania na pracę)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX