Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik może żądać od lekarza poradni medycyny pracy wydania mu oryginału dokumentu - zaświadczenia od lekarza specjalisty - który wcześniej przekazał lekarzowi medycyny pracy na potrzeby przeprowadzanego badania okresowego - wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku?

Pracownik żąda wydania oryginału dokumentu, który był jednym z głównych dokumentów stanowiących podstawę wydania przez lekarza stosownego orzeczenia - czy ma do tego prawo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?