Czy pracownik ma prawo wskazać za pracę, w którą sobotę odbiera wolne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przyszedł do pracy w dwie wolne soboty: 3 lutego na 4 godziny i 10 lutego na 8 godzin. W lutym odebrał on dzień wolny, a kolejny odbierze w marcu.

Czy pracownik ma prawo wskazać, za który dzień odbiera wolne w lutym (czy za 3 lutego, czy 10 lutego), czy może wszystko jedno, za który z tych dni otrzymał dzień wolny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access