Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik z dniem 15 września wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony (5 lat) z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Czy pracownik ma prawo ma prawo zaskarżyć postanowienie umowy o pracę, przedłużające okres wypowiedzenia? Kiedy kończy się okres wypowiedzenia? Jeśli okres wypowiedzenia umowy zakończy się w dniu 17 lub 31 października to czy podpis pracodawcy potwierdzający odbiór wypowiedzenia złożonego przez pracownika (z datą rozwiązania umowy o pracę w dniu 15 października) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez pracodawcę na rozwiązanie umowy w tym dniu? Czy ustne zwrócenie pracownikowi uwagi na błędne oznaczenie daty rozwiązania umowy o pracę ma w tej sytuacji jakiekolwiek znaczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację