Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeśli dziecko urodziło się i przebywa w Szwecji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r.

PYTANIE

Pracownik przedsiębiorstwa zgłosił zamiar skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Zatrudniony jest na umowę o pracę od 2007 r. Żona pracownika - matka dziecka ma podwójne obywatelstwo - mieszka i pracuje w Szwecji. Jest tam zatrudniona na umowę o pracę. Dziecko urodziło się 13 kwietnia 2022 roku w Szwecji i ma podwójne obywatelstwo. Matka dziecka korzysta obecnie z uprawnień rodzicielskich i pobiera z tego tytułu świadczenia w Szwecji od 19 kwietnia 2022 r. Pracownik przedstawił zaświadczenie o okresie planowanego przebywania żony na świadczeniu rodzicielskim od 19.04.2022 roku do 28.04.2023 roku z podaną wysokością otrzymywanego zasiłku (kwotowo). Żona łącznie wykorzysta w tym okresie 269,75 dnia świadczeń rodzicielskich. Z informacji przekazanych przez pracownika wynika, że świadczenie to w Szwecji jest udzielane na konkretne dni a nie ciągłością w dniach kalendarzowych. Pracownik chciałby skorzystać z urlopu rodzicielskiego od dnia 29.04.2023 roku i złożyć wniosek o urlop rodzicielski w ustawowym terminie. Dzieckiem opiekować będzie się w Szwecji.

Czy pracownikowi przysługuje urlop rodzicielski?

Jeśli tak, to w jakim wymiarze i w jakiej wysokości należy wypłacać zasiłek (60% czy 80%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX