Czy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej, jeżeli ostatnią pracę wykonywał na rzecz zagranicznego pracodawcy? - OpenLEX

Czy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej, jeżeli ostatnią pracę wykonywał na rzecz zagranicznego pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik rozwiązał umowę o pracę w 2011 r. (ostatnie miejsce pracy), następnie świadczył pracę w Niemczech, którą zakończył w 2016 r. Dopiero w 2016 r. złożył wniosek do ZUS o przyznanie emerytury i otrzymał decyzję o jej przyznaniu.

Czy w opisanym przypadku pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX