Czy pracownik ma obowiązek udostępnić kopię protokołu z rozmowy i wizyty osobie zgłaszającej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do GOPS-u zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że jego pracodawca wymaga pomocy, nie określił jednak jakiej. Twierdzi, że jego pracodawca jest chory, źle się czuje. Podał także, że ani on ani pracodawca nie wymagają wsparcia finansowego. W związku z powyższym pouczono Pana, aby wezwał lekarza bądź pogotowie. Mężczyzna podał również, że czuje się zagrożony ze strony osób trzecich, jednak o wszystkim powiadomił już Policję i Prokuraturę. Z mężczyzną pracownik socjalny umówił się na wizytę w miejscu jego pobytu. Na podstawie wywiadu stwierdzono, że ów pracodawca ma stałe miejsce meldunku na terenie innej gminy, że ma własne środki finansowe tj. emeryturę, że prowadzi działalność gospodarcza, że jest rozwiedziony i nie ma kontaktu z dziećmi. W środowisku nie zauważono żadnych oznak zniszczenia czy dewastacji. Nie stwierdzono też zagrożenia ze strony osób trzecich. Mężczyznę pouczono, że powinien udać się na wizytę do lekarza, gdyż wcześniej podał że jest chory, ma grypę. Ww. podał, że chciałby skorzystać z pomocy psychologa. Mężczyznę poinformowano, że może skorzystać z pomocy psychologa w tutejszym Ośrodku. Poinformowano ww., że skoro czują się zagrożeni ze strony innych osób to powinni zawiadomić Policję, Prokuraturę. Z rozmowy i wizyty w środowisku sporządzony został protokół.

Czy pracownik ma obowiązek udostępnić (wydać kopię) takiego protokółu osobie zgłaszającej?

Czy powinien powiadomić Policję pomimo, że sprawa jest w toku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX