Czy pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o tym czy należy do związku zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca po wysłuchaniu pracownika nałożył na niego karę nagany. Pracownik wniósł sprzeciw. U pracodawcy działają dwie organizacje związkowe, ala pracodawca nie posiada informacji, czy pracownik do nich należy lub czy zamierzają reprezentować pracownika.

Czy pracodawca przed podjęciem decyzji w sprawie odrzucenia lub podtrzymania sprzeciwu jest zobowiązany zasięgnąć opinii związków zawodowych, czy też pracownik powinien poinformować pracodawcę, że w tej sprawie będą go reprezentować związki zawodowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX