Czy pracownik ma obowiązek podpisać kartę urlopową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wystawia pracownikowi (zgodnie z planem lub w uzgodnieniu z nim) kartę urlopową na dany okres.

Czy pracownik powinien podpisać wystawioną mu kartę urlopową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX