Czy pracownik, który wykorzystał cały urlop na stanowisku zastępcy wójta, może jeszcze skorzystać z urlopu przysługującego na... - OpenLEX

Czy pracownik, który wykorzystał cały urlop na stanowisku zastępcy wójta, może jeszcze skorzystać z urlopu przysługującego na stanowisku urzędniczym oraz z urlopu w ramach stosunku pracy z powołania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca powołał z dniem 01. 05. 2019 r. pracownika (dotychczas zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzędniczym) na zastępcę wójta w wymiarze 1/2 etatu. Warunki zatrudnienia na pierwotnym stosunku pracy uległy zmianie na mocy porozumienia stron, czego konsekwencją było zmniejszenie dotychczasowego wymiaru etatu z pełnego do 1/2. Pracownikowi dla każdego stosunku pracy naliczono urlop odrębnie:

1. Na dzień 01. 05. 2019 r. - z umowy o pracę pracownik miał do wykorzystania 232 godz. urlopu

2. Na dzień 01. 05. 2019 r. - ze stosunku pracy na mocy powołania pracownik miał do wykorzystania 72 godz. urlopu. W praktyce pracownik świadczy pracę codziennie od poniedziałku do piątku po 8 godz. (4 godz. z jednego stosunku pracy i 4 godz. z drugiego stosunku pracy). Pracownik w okresie 8 – 31 lipca 2019 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W związku z tym wykorzystał 72 godz. urlopu odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Tym samym z pierwszego stosunku pracy pozostało 160 godz. urlopu a z drugiego (z powołania) pozostało 0 godz.

1. Jak należy postąpić w przypadku złożenia ponownego wniosku urlopowego pracownika np. na 5 dni (tj. 40 godz.) od poniedziałku do piątku?

2. Czy można zawrzeć z pracownikiem porozumienie przenoszące prawo do urlopu z jednego stosunku pracy na inne, tak aby pracownik mógł w przyszłości skorzystać z pełnego dnia wolnego, a nie tylko jego połowy?

3. Czy dla każdego stosunku pracy należy prowadzić osobną listę obecności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX