Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy został poproszony przez pracodawcę aby pełnił dyżur w domu w sobotę, która jest dla niego dniem wolnym od pracy (pracuje od poniedziałku do piątku). W wyniku awarii musiał podjąć pracę przez 3 godziny. Pracodawca udzielił mu za ten dyżur 3 godziny wolnego. Ale praca przez te 3 godziny spowodowała przekroczenie miesięcznego wymiaru czasu pracy (171 a nie 168 godzin) - czyli są to nadgodziny.

Czy w związku z tym pracownik oprócz wolnego powinien jeszcze otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Co w sytuacji gdyby pracownik nie otrzymał czasu wolnego - przysługiwałoby mu łącznie wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania za 3 godziny dyżuru i osobne wynagrodzenie za nadgodziny czy tylko "normalne" wynagrodzenie za 3 faktycznie przepracowane godziny podczas dyżuru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?