Czy pracownik, który otrzymał rekompensatę w postaci wolnego czasu ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w przedszkolu na stanowisku woźna oddziałowa w pełnym wymiarze czasu pracy, okres rozliczeniowy miesięczny, godziny pracy 9-17, wynagrodzenie zasadnicze 2100,00 + 189,00 dodatek stażowy 1. W środku tygodnia dnia 30.10 (wtorek) pracownik jedzie na wycieczkę z dziećmi w charakterze pomocy nauczyciela w godzinach 9-18. Pracownik ma zrekompensowaną pracę w godzinie nadliczbowej czasem wolnym 31.10. pracując od 9-16. Czy mimo udzielenia pracownikowi jednej godziny wolnej, muszę za tę jedną godzinę nadliczbową wypłacić jeszcze normalne wynagrodzenie zgodnie z poniższym wyliczeniem? Czas pracy w październiku 2018 r. – 184 h 2100 + 189 = 2289 : 184 = 12,44. Czyli wynagrodzenie będzie wynosić: 2 301,44 zł tj 2289 + 12,44 (wynagrodzenie za 1h pracy nadliczbowej) 2. Jak wyliczyć wynagrodzenie temu pracownikowi, jeśli rekompensatą byłaby wypłata dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, czy poprawne będzie wyliczenie 2100 + 189 = 2289 : 184 h = 12,44 (normalne wynagrodzenie za 1h pracy nadliczbowej) 2100 : 184 h = 11,41 : 2= 5,7 (50% dodatku za 1h pracy nadliczbowej) 2289 + 12,44 + 5,7 = 2 307,14 wynagrodzenie za październik + jedna godzina nadliczbowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX