Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie pracy mamy następujący zapis : "wysokość ekwiwalentu będzie ulegała proporcjonalnemu pomniejszeniu w przypadku niewykonywania pracy na rzecz pracodawcy w związku z nieobecnością pracownika spowodowaną pobieraniem przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków przysługujących ubezpieczonym, będącymi pracownikami – trwających nieprzerwanie 20 dni roboczych". Pracownica w 2020 r. przez kilka miesięcy ma wypłacany zasiłek COVID za opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły i przejścia na zdalne nauczanie, przerywany na każdą sobotę i niedzielę. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy w związku z tym nie wykonuje pracy całymi tygodniami przez kilka miesięcy, nie korzysta z odzieży i nie musi jej prać. Czy jeżeli pracownicy nie mam przez cały miesiąc w pracy (czyli ponad 20 dni) z powodu pobierania zasiłku, ale nie są to dni nieprzerwane to należy wypłacić ekwiwalent w całości tak jakby pracowała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?