Czy pracownik który jest chroniony przed zwolnieniem ale nabył uprawnienia emerytalne i został zwolniony wyrokiem sądu zostanie przywrócony do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka została objęta pomocą państwa w ramach tarczy 4.0 przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń. Pracodawca, zdecydował o likwidacji stanowiska pracy w Spółce. Pracownica, której stanowisko zostało zlikwidowane nabyła prawa emerytalne w październiku 2020 r. (data urodzenia xx.10.1960 r.) Pracodawca podejmując decyzję o likwidacji stanowiska miał świadomość, że pracownik w dniu xx.10.2020 r. nabył uprawnienia do emerytury i nie pozostanie bez środków do życia. Pracodawca wręczył jej wypowiedzenie umowy o pracę. W świetle przepisów emerytalnych sprzed roku 2017 r. podlega ona ochronie do 30.09.2021 r. mimo, że art. 39 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) mówi o ochronie 4-letniej przed wypowiedzeniem.

Czy wypadku sporu sądowego sąd przywróci pracownika na zajmowane stanowisko, czy też większe jest prawdopodobieństwo zasądzenia 3-miesięcznego odszkodowania lub oddalenia powództwa? Czy w podobnych sprawach już sąd orzekały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX