Czy pracownik, który będzie prowadził rejestr umów musi posiadać odrębne upoważnienie wójta Gminy do powierzenia takiej czynności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Czy pracownik, który będzie prowadził rejestr umów (zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw) musi posiadać odrębne upoważnienie wójta Gminy do powierzenia takiej czynności?

Czy pracownik powinien mieć zmieniony zakres czynności poprzez dodanie zapisu, że do jego obowiązków należeć będzie prowadzenie przedmiotowego rejestru umów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX