Czy pracownik, któremu przyznano dodatek funkcyjny i dodatek stanowiskowy, powinien otrzymywać dwa dodatki? - OpenLEX

Czy pracownik, któremu przyznano dodatek funkcyjny i dodatek stanowiskowy, powinien otrzymywać dwa dodatki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.03.2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego przewiduje (Zał Nr 4) dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji. Zgodnie z § 4 ust. 2 ww rozporządzenia w przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury przysługuje jeden, najwyższy dodatek z dodatków przyznanych z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

Czy pracownik, któremu przyznano dodatek funkcyjny i dodatek stanowiskowy, powinien otrzymywać dwa dodatki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX