Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik, któremu powierzono obowiązki kierownika zamawiającego na podstawie art. 18. ust. 2 p.z.p. może być jednocześnie członkiem komisji przetargowej?

Przepisy p.z.p. wprost tego nie zakazują, ale czy na gruncie badania konfliktu interesów nie dochodzi do takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?