Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sokołowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć art. 15g ust. 6 i 7 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.s.r.z.p.z.c.?

Czy pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w art. 15g ust. 6 u.s.r.z.p.z.c. i do tego wynagrodzenia dodatkowo pracownik otrzymuje kwotę określoną w art. 15g ust. 7 u.s.r.z.p.z.c.?

Czy też pracodawca wypłaca wynagrodzenie z art. 15g ust. 6 u.s.r.z.p.z.c. pomniejszone o kwotę z art. 15g ust. 7 u.s.r.z.p.z.c.?

Przykład: Wynagrodzenie pracownika wynosi 3.200 zł, a w okresie przestoju pomniejszone zostało do kwoty 2.600 zł.

Jaką kwotę musi wyłożyć pracodawca?

Jeżeli pracownik uzyskuje wynagrodzenie minimalne - pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia w ogóle - to czy pracodawca będzie miał szansę na dofinansowanie z FGŚP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?